Kiropraktik


Ordet kiropraktik kommer från grekiskan och betyder fritt översatt ”att utföra för hand”. Målet med den kiropraktiska behandlingen är att återställa felaktig funktion i rörelseapparaten (kroppens muskler och leder) och därmed minska smärtan.

Kiropraktiken är idag väl förankrad i dagens vetenskap och de förklaringsmodeller som nu används vilar på samma vetenskapliga grund som den traditionella medicinen. På Skandinaviska Kiropraktorhögskolans hemsida kan du läsa mer om forskning och historik samt förklaringsmodeller. Merparten av Sveriges kiropraktorer är medlemmar i Kiropraktiska Föreningen i Sverige, KFS.

Kiropraktor är idag en namnskyddad titel och endast den som erhållit legitimation av Socialstyrelsen får kalla sig kiropraktor. I dagsläget finns ca 700 legitimerade kiropraktorer i Sverige.