Behandlingarakiro
Första besöket tar ca 45 min, det inleds med en noggrann anamnes (sjukdomshistoria). I undersökningen ingår ett flertal tester såsom; ortopediska-, neurologiska- och muskeltester för att komma fram till en diagnos. Utifrån diagnosen utformas en behandlingsplan om inga kontraindikationer föreligger.

Behandlingen består även av rådgivning gällande träning, rehabilitering, hållning och ergonomi.

På Bäcklund KIROPRAKTIK ser vi kroppen som en helhet och letar efter orsaken till varför problem i rörelseapparaten uppkommer och behandlar utifrån det.